Klagemuligheter

Hvis du ikke er fornøyd med våre tjenester

Som forsikringsmegler er Howden Forsikringsmegling AS (Howden) underlagt tilsyn av Finanstilsynet, jfr. Finanstilsynets rundskriv 04.06.2014. Med klage forstås en skriftlig henvendelse fra kunde, forsikret/sikret eller tredjemann som er direkte berørt av og er utilfreds med forsikringsmeglingstjenester utført av Howden.

Innsending av klager

Klager sendes til Compliance ansvarlig i Howden.  Postadresse: Postboks 83 Skøyen, NO-0212 Oslo Mail: post@howdengroup.no

Klagen skal fremsettes skriftlig og konkret beskrive forholdet det klages på, og skal inneholde følgende opplysninger;

  • Opplysninger om klageren
  • Opplysninger om forholdet det klages på og begrunnelsen for klagen

Howden vil bekrefte mottak av klagen innen 3 arbeidsdager og respondere til klageren innen 7 arbeidsdager.

Andre klagemuligheter

Dersom klageren ikke er fornøyd med svaret fra Howden, kan klagen sendes videre til:

Finansklagenemnda, Postboks 53 Skøyen 0212 Oslo E-post: post@finkn.no eller til

Klagenemnd for forsikringsmeglings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet, Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo E-post: post@finanstilsynet.no

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en best mulig brukeropplevelse. Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Du kan lese mer om informasjonskapsler (cookies) på våre Personvernsider